برگزاری رویداد«ایده تا کارآفرینی» توسط پارک علم و فناوری یزد

رویداد«ایده تا کارآفرینی» توسط پارک علم و فناوری یزد، در تاریخ 9 تا11 اسفندماه ماه در تالار افتخار پارک علم و فناوری در حال برگزاری است.

به گفته خانم آقایی، مدیر خدمات تخصصی پارک علم و فناوری یزد: در این رویداد سه روزه، استارت آپ ها و تیم ایده های پیش رشد پارک علم و فناوری یزد، با فرایند تجاری‌سازی ایده و همچنین تدوین بوم کسب وکار، آشنا شده و باید و نبایدها و الزامات «شروع کسب وکار» را می آموزند. وی افزود: خوشبختانه این رویداد با استقبال بسیار خوبی از سوی شرکت‌های پیش‌ رشد روبه رو گردید.

مدیر خدمات تخصصی پارک علم و فناوری یزد، از دیگر اهداف مهم این رویداد را آشنایی بیشتر شرکت‌ها با بخش‌های مختلف پارک علم و فناوری یزد و آموزش‌های اولیه مورد نیاز برای تشکیل هسته های فناور و شرکت فناور دانست که امکان برقراری روابط کاری پایدار را در آینده برای شرکت ها میسر می سازد.

خانم آقایی همچنین تاکید کرد: قرار است این دوره در هر فصل برای شرکت های پیش رشد برگزار شود.