برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی یزد

در مراسمی با حضور دکتر اسماعیل زاده، مدیر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، دکتر حسینی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و مدیران شرکت‌های فناور فعال در مرکز، آیین تکریم و معارفه مدیر مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی یزد برگزار گردید.
در آغاز این مراسم دکتر سید علیرضا اسماعیل زاده، با اشاره به اهمیت حوزه کشاورزی و امنیت غذایی و اشاره به برنامه‌های جدی وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشاورزی دانش بنیان، تقویت و توسعه مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی یزد را اولویت اصلی این سازمان معرفی کرد. دکتر سید علیرضا اسماعیل زاده ضمن یادآوری همکاری های نزدیک و همراهی همیشگی پارک علم و فناوری یزد در راه اندازی و راهبری این مرکز، توسعه و تقویت همکاری فیمابین در جهت ارائه خدمات بهتر به شرکت ها و حل مسائل زیرساختی مرکز، تاکید کرد.
در ادامه این جلسه شرکت های حاضر، ضمن معرفی موسسات تحت مدیریت خود مشکلات و مسائل موجود را در حضور مدیران مجموعه مطرح کردند.
دکتر حسینی بغداد آبادی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد در این جلسه ضمن پاسخگویی به برخی از مطالبات و پرسش های مطرح شده از سوی حاضران بر ادامه جدی همکاری‌ها برای توسعه کشاورزی دانش بنیان و ارتقای سطح کیفی و کمی موسسات فعال در این مرکز تاکید کرد.
در پایان این مراسم ضمن تقدیر از تلاش ها و زحمات دکتر محمد رضا مفیدی، دکتر قاسم عسکری سریزدی به عنوان رئیس جدید مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی معرفی گردید.