بررسی مسائل و مشکلات شرکت های حوزه علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد

ابوالفضل مرشدی، مدیر پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد از برگزاری نخستین جلسه شورای سیاست گذاری این پردیس در روز سه شنبه 11 خرداد 1400 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، مرشدی تصریح کرد: این شورا به ریاست رئیس پارک علم و فناوری استان و عضویت معاون فناوری و نوآوری پارک، معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری، عضو هیئت علمی و کارشناس فرهنگی هنری دانشگاه یزد، معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نماینده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و یکی از کارشناسان استانی این حوزه جلسات خود را برگزار می کند.
وی با بیان اینکه این شورا بازوی فکری برای پردیس علوم انسانی و هنر خواهد بود، گفت: در نخستین نشست، مسائل و مشکلات کسب و کارهای حوزه علوم انسانی و هنر و راهکارهای برون رفت از این مشکلات و توسعه بازار و شبکه سازی با سازمان ها و نهادهای دولتی مختلف توسط اعضای شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مرشدی افزود: در این نشست همچنین گزارشی در مورد وضعیت کنونی پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد و سیاست های کلی پارک بویژه در حوزه علوم انسانی و هنر ارائه شد.
مدیر پردیس علوم انسانی و هنر پارک علم و فناوری یزد با بیان اینکه برگزاری سلسله جلساتی با مدیران عامل شرکت های پسارشد پردیس به منظور طرح و بررسی مسائل و مشکلات آن ها در دستور کار ما قرار دارد، گفت: اولین جلسه با حضور مدیران عامل پانزده شرکت از بیست و پنج شرکت پسارشد مستقر در پردیس، چهارم خرداد برگزار شد.
وی افزود: مشکلاتی از جمله نحوه پذیرش شرکت های فناوری نرم(علوم انسانی و هنر)،تسهیلات، مقایسه ی میزان درآمد شرکت های علوم انسانی و هنر با شرکت های دیگر در پارک علم و فناوری یزد و پهنه فناوری، در این نشست مطرح و مقرر شد پس از جمع بندی مسائل و احصای سرفصل های آن، طی جلسه ای با حضور هیات رئیسه پارک این مشکلات به اطلاع ایشان برسد.