با حضور و حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد رویداد معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش ندوشن

دکتر محمدرضا حسینی بغداد آبادی از برگزاری رویداد معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش نو دوشن با حمایت و حضور مدیران پارک علم و فناوری یزد خبر داد.

وی افزود این برنامه با مسئولیت و مدیریت بخشداری ندوشن و حضور و همراهی برخی از سازمانهای دولتی مسئول و نهادهای مردمی و سرمایه گذاران بخش خصوصی برگزار شد.

در جریان این رویداد نمایندگانی از پارک علم و فناوری یزد اداره کار کمیته امداد امام خمینی و جهاد کشاورزی استان به تشریح خدمات و حمایت های دولتی از سرمایه گذاران بخش خصوصی پرداختند.

شرکت هایی از پارک علم و فناوری یزد نیز برخی از طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی را که بر اساس مطالعات قبلی تدوین و انتخاب شده بود به عنوان فرصت های برای سرمایه گذاری در این بخش ارائه کردند.

دکتر حسینی با اشاره به حمایت ها انواع مساعدت‌های پارک علم و فناوری یزد برای شکل گیری و توسعه شرکت های نوآور فناور و دانش بنیان در سراسر استان یزد از فعالیتهای بخشداری ندوشن در جهت حمایت از توسعه فعالیت های دانش بنیان در این منطقه تاریخی فرهنگی و نخبه پرور تقدیر کرد.

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد با اشاره به پیگیری بخش خصوصی فعال در منطقه برای راه اندازی خانه خلاق از حمایت پارک علم و فناوری از شرکتهای مستقر در این ساختار خبر داد.