با امضای تفاهم نامه همکاری، فعالیت‌های مرکز رشد واحدهای فناور در دانشگاه اردکان توسعه خواهد یافت.

با امضای تفاهم نامه سه جانبه همکاری بین پارک علم و فناوری یزد، فرمانداری و دانشگاه اردکان، فعالیت‌های مرکز رشد واحدهای فناور مستقر در این دانشگاه، توسعه خواهد یافت.
در مراسم امضای این تفاهمنامه که با حضور ریاست و برخی از مدیران دانشگاه اردکان در مرکز فناوری اقبال برگزار گردید، دکتر میر غفوری، رئیس پارک علم و فناوری یزد با اشاره به سوابق فعالیت های پارک علم و فناوری در شهرستان اردکان، خواستار همکاری نزدیک تر دانشگاه و مجموعه مدیریتی این شهرستان برای کمک بیشتر به تامین زیرساخت‌های لازم برای آغاز به کار جدی مرکز رشد واحدهای فناوری اردکان گردید. وی با اشاره به جمعیت توانمندی های صنعتی و سرمایه گذاری و همچنین ظرفیت های صنایع بزرگ فعال در اردکان، آینده مرکز رشد واحدهای فناوری در این شهرستان را در صورت راهبری صحیح، روشن و اثرگذار دانست.
در این جلسه دکتر فتاحی رئیس دانشگاه اردکان نیز از همکاری همه جانبه این دانشگاه به منظور تدارک زیرساختهای فیزیکی و نیروی انسانی لازم برای آغاز و همکاری مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه خبر داد. رئیس دانشگاه اردکان با تقدیر از همکاری های گذشته پارک علم و فناوری یزد خواستار هماهنگی و همکاری بیشتر در سال “تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین” گردید . وی افزود پشتیبانی فرمانداری شهرستان اردکان از مفاد این تفاهم نامه به اجرایی شدن تعهدات مطرح شده در آن یاری خواهد داد.
در پایان این جلسه، تفاهم نامه همکاری به امضای روسای پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه اردکان رسید.