بازدید گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی (ره) یزد از پارک علم و فناوری یزد

گروهی از دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی یزد از شرکت‌های مستقر و مرتبط در پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
دکتر یوسفیانعضو هیات علمی این دانشگاه و سرپرست گروه، هدف از این دیدار را آشنایی بیشتر و بهتر دانشجویان با محیط کار و فرصت‌های شغلی مناسب با تحصیلات دانشگاهی آنها عنوان نمود. وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه حساس و حیاتی سلامت، برگزاری این گونه دیدارها و ارتباط نزدیک تر و آشنایی بیشتر دانشجویان با شرکت های فناور و دانش بنیان را زمینه‌ساز تولد ایده ها و استارتاپ های جدید و تقویت توان انسانی شرکت های موجود دانست.
مهندس اسماعیلی کریمی، مدیر مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد نیز به عنوان میزبان این دیدار ضمن سپاسگذاری از دانشجویان حاضر به تشریح فعالیت ها و فرآیندهای جاری در پارک علم و فناوری پرداخت و برآمادگی و علاقه مندی برای استقبال از گروه های دانشجویی و دانشگاهی در مجموعه پارک یزد تأکید نمود کرد.