بازدید معاون پژوهشی و مدیر مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان از پردیس فناوری دانشگاه یزد

دکتر میر دهقان، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان و دکتر روحانی، مدیر مرکز رشد فناوری و کارآفرینی این دانشگاه در رأس هیأتی از پردیس فناوری پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد بازدید نمودند.
به گفته علی اکبر قیومی، سرپرست پردیس فناوری پارک در دانشگاه یزد، این بازدید با هدف تبادل تجارب و توسعه همکاری ها و مناسبات و با مساعدت دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه یزد، برنامه ریزی و اجرایی گردید.
در جریان این بازدید که با حضور دکتر دوست حسینی، مدیر دفتر ارتباط با صنعت و دکتر توانایی، مدیر دفتر فناوری دانشگاه یزد انجام شد، میهمانان از مرکز نوآوری، شتابدهنده و مؤسسات مستقر در این مجموعه بازدید داشتند.
در حاشیه این بازدید جلسه ای با حضور هیأت میهمان و مدیران بخش فناوری دانشگاه برگزار گردید. قیومی در این جلسه با اشاره به علاقمندی و آمادگی مجموعه پردیس فناوری برای توسعه همکاری ها خواستار ایجاد بسترهای لازم برای مبادلات فنی و مالی در میان مؤسسات گردید. وی با اشاره به الگوی همکاری بین پارک علم و فناوری و دانشگاه یزد، همکاری نزدیک این دو نهاد مؤثر در مسیر توسعه فناوری را در راستای اهداف کلان توسعه استان و باعث بهره گیری بهتر و بیشتر از ظرفیت های طرفین دانست.
دکتر میردهقان، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان نیز با تشکر از میزبانی دانشگاه و پارک علم و فناوری یزد ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه ولی عصر عج و مرکز رشد این دانشگاه را برشمرد. وی کمک به برقراری ارتباط و تعامل مؤسسات فناور را پیشنهادی مناسب و راهبردی برای توسعه ارتباط عملی و عینی بین مراکز توسعه فناوری دانست و بر لزوم بهره مندی از تجارب پارک علم و فناوری یزد در این بخش تأکید نمود. وی با اشاره به نزدیکی جغرافیایی یزد و رفسنجان و اشتراکات فرهنگی و توانمندی های موجود در طرفین، افزایش سطح تعاملات مالی و فنی دو منطقه در حوزه اقتصاد دانش بنیان را خواستار شد.