بازدید معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد به همراه هیات همراه از مرکز رشد فناوری طبس

پس از برگزاری جلسه پذیرش، مهندس شکوهی، معاونت فناوری پارک، مهندس فرهنگ نیا، مدیر مرکز رشد IT پارک، و آقای دانشور عامل مالی و جناب آقای قیومی، مدیر واحد مراکز رشد اقماری پارک اقدام به بازدید از شرکت های مستقر در مرکز نموده و ارزیابی آنها پرداختند.پس از بازدید ، مهندس شکوهی، ارزیابی خود ار روند کلی حرکت مرکز را تا مطلوب دانست و اشاره نمود که فضا برای کار بیشتربسیار وجود دارد. وی در ادامه افزود، شرکت های مستقر باید با همکاری مدیریت مرکز سعی در رشد و تعالی بیشتر و به ایجاد زیرساخت های مناسب در زمینه های مدیریتی و حسابداری خود بپردازند. وی اشاره کرد که پارک علم و فناوری یزد تمام تلاش خود را برای به ثمر رسیدن اهداف مرکز رشد طبس خواهد نمود. آقای قیومی مدیر مراکز رشد اقماری نیز در پایان بازدید خود از مرکز و شرکتها با تاکید بر دقت و توجه مسئولین پارک به این ارزیابی ها، به این نکته نیز اشاره کرد که از این پس تمامی تسهیلات واگذار شده توسط پارک بر مبنای ارزیابی های صورت گرفته و فاکتور های در نظر گرفته شده در این ارزیابی ها خواهد بود.اقای دانشور، عامل مالی پارک نیز ضمن بیان این که سیستم حسابداری شرکت های مستقر دارای ضعف است و باید نسبت به ایجاد یک سیستم حسابداری مدون اقدام شود، افزود از این پس، مطابق قرارداد امضا شده بین پارک و شرکت ها، تنها شرکتهایی امکان دریافت تسهیلات را خواهند داشت که لیست بیمه خود را برای هر دوره 3 ماهه به مرکز ارائه داده باشند.