بازدید مسئولان خانه نوآوری تهران از مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

چند تن از مسئولان خانه نوآوری تهران روز شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ از بخش های مختلف مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این بازدید، مدیرعامل و مدیر آموزش خانه نوآوری تهران ابتدا در مرکز نوآوری پارک حضور یافته و پس از شنیدن گزارشی از فعالیت های این مرکز، از فضای اشتراکی پارک، سالن موسسات و ساختمان مراکز رشد بازدید کردند.
در پایان نیز کارشناسان چند شرکت مستقر در پارک علم و فناوری یزد، فعالیت های خود را برای بازدید کنندگان تشریح کردند‌.
این گزارش حاکیست روز چهارشنبه گذشته نیز گروهی متشکل از پانزده نفر آموزگاران دبستان پیام اردکان از قسمتهای مختلف پارک علم و فناوری، به ویژه مرکز نوآوری، مرکز آموزش کودکان و نوجوانان “آترین” و مرکز آموزشی “سرزمین رویای فناوری” وابسته به شرکت آینده سازان فناوری آدور کویر بازدید کردند و از نزدیک به صورت عملی در جریان شیوه های نوین آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان قرار گرفتند.
در این بازدیدها، رعایت شیوه‌های بهداشتی برای پیشگیری و مقابله با کرونا، مورد توجه بود.