بازدید مدیر دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت عتف از پارک علم و فناوری یزد

دکتر بهنام طالبی، مدیر دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت عتف ضمن بازدید از مرکز فناوری اقبال در جلسه هم اندیشی با حضور مدیران پارک علم و فناوری یزد شرکت نمود. دکتر طالبی در این نشست طی سخنانی برنامه های جدید و در دست اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تقویت ساختارها، تأمین نیروی انسانی و کمک به منابع مالی پارک های علم و فناوری را تشریح کرد.
وی در قسمتی از سخنان خود به اشاره به سابقه روشن فعالیت پارک های علم و فناوری در کشور، نیروی انسانی و چارت تشکیلاتی را از جمله دغدغه های جدی همه پارک های کشور دانست و اظهار داشت بسیار امیدواریم و تلاش خواهیم کرد در سال جاری که به عنوان “دانش بنیان” نیز نامگذاری شده است، با همکاری دیگر سازمان های مسؤول و توجه جدی وزارت علوم به بدنه اداری و کارشناسی پارکهای فناوری، شاهد کاهش مشکلات ساختاری و انسانی در پارکهای فناوری باشیم.
دکتر محمدرضا حسینی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد نیز در ابتدای این دیدار ضمن خیر مقدم و تقدیر از برنامه بازدید دکتر طالبی اظهارداشت: “پارک یزد از جمله پارکهای فناوری با سابقه طولانی و پیشگام در عرصه توسعه فناوری در سطح ملی است و در سال جاری تلاش خواهیم کرد با تعریف طرح‌ها همکار مشترک، سطح ارتباطات با دفتر هماهنگی و پارک ها و مراکز رشد توسعه و تعمیق یابد.
گفتنی است در جریان این برنامه دکتر طالبی از بخش های مرکز اقبال بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت ها، برنامه های توسعه و نیازمندی های پارک علم و فناوری یزد قرار گرفت.