بازدید مدیرکل فنی و حرفه ای استان یزد از پارک

مدیرکل فنی و حرفه ای استان یزد روز سه شنبه سوم تیر 99 از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
امیرسعید مصباحی با حضور در پارک، از مرکز نوآوری، پارک علمی کودکان و نوجوانان و شرکت های پارسان الکترونیک و طیف زمین بازدید کرد.
وی همچنین در جلسه ای با محمدمهدی لطفی، رئیس پارک در خصوص زمینه های همکاری مشترک و عقد تفاهم نامه همکاری مذاکره کرد.