بازدید مجری طرح ملی کاشف از پارک علم و فناوری یزد

رضا زعفریان، مجری طرح ملی کاشف (توسعه مهارت های کارآفرینانه برای دانش آموزان)، روز پنج شنبه 16 آذرماه از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در حاشیه این بازدید، رضا زعفریان در جلسه ای با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد و امین درخشان مجری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد حضور یافت.
در ابتدای این جلسه، امین درخشان گزارشی از عملکرد مرکز نوآوری پارک ارائه نمود. سپس رضا زعفریان به معرفی طرح ملی کاشف، تاریخچه راه اندازی و اهداف این طرح پرداخت.
بررسی زمینه ها و پتانسیل های موجود در پارک علم و فناوری یزد و نحوه ارتباط آن با طرح ملی کاشف همچنین بررسی زمینه انعقاد تفاهم نامه همکاری از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.
گفتنی است طرح ملی کاشف با هدف تبدیل نوجوانان، جوانان و دانش آموزان کشور به کارآفرینان موفق و ایجاد مدل بومی برای ارزیابی شایستگی های فردی و افزایش مهارت های کسب و کار در دانش آموزان از آذرماه سال90 در کشور در حال پیگیری است.