بازدید رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و مدیر پژوهشکده میکرو الکترونیک ایران از غرفه پارک یزد

وحید احمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و شاهین روحانی، مدیر پژوهشکده میکروالکترونیک ایران، پنج شنبه ۲۳ آذر در غرفه پارک علم و فناوری یزد حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این بازدید که در حاشیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار انجام شد، وحید احمدی و شاهین روحانی از نزدیک با برخی از دستاوردهای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد‌ آشنا شدند.
گفتنی است، هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار ۲۲ تا ۲۶ آذر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ادامه دارد.