بازدید دانش آموزان دبیرستان زینبیه رضوانشهر از پارک علم و فناوری یزد