بازدید دانشجویان موسسه آموزش عالی امام جواد از پارک علم و فناوری یزد

در این بازدید که ابتدا از مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفت ، آقای مهندس فرهنگ نیا مدیر مرکز رشد توضیحاتی در زمینه معرفی پارک علم وفناوری یزد ، پیدایش و راهبردها و اهداف آن و همچنین تاریخچه پارک ایراد نمود. در ادامه جلسه به سوالات حضار درخصوص نحوه تعامل آنها با پارک و حمایتهای پارک از نوآوران و مخترعان توسط مدیر مرکز ر شد ICT پاسخ داده شد . بازدید از مرکز نوآوری و سالن موسسات اقبال و همچنین آزمایشگاه شبکه از دیگر برنامه های این تور علمی بود.