بازدید اقای دکتر یاراحمدی رییس پارک علم و فناوری یزد از مرکز رشد فناوری نانو

در جلسه ای که با حضور ریاست پارک و ریاست دانشگاه پیام نور استان یزد در محل مرکز رشد فناوری تشکیل گردید ، هدف و رسالت مرکز رشد فناوری ، راهکارهای توسعه همکاری و گسترش سطح فعالیتهای مرکز رشد فناوری نانو و پژوهشکده نانو مورد بحث و بررسی قرار گرفت . همجنین در جلسه ای که با حضور رییس پژوهشکده نانو و مدیر مرکز رشد فناوری نانو برگزار شد ، آقای دکتر یاراحمدی خواستار برقراری امکان استفاده موسسات فناور از امکانات آزمایشگاهی پژوهشکده نانو گردید . دکتر یاراحمدی با اشاره به ظرفیتها و توانمندیها در حوزه نانو فعالیت مشترک مرکز رشد و پژوهشکد ه نانو را در امر توسعه فناوری و پژوهشی در سطح استان را بسیار مثبت و سازنده ارزیابی نمود. در ادامه این نشست آقای دکتر کلانتری رییس دانشگاه پیام نور استان یزد با استقبال از توسعه دامنه همکاریهای دو جانبه و فعالیت موسسات فناور درکنار مجموعه آزمایشگاهی این دانشگاه را برای هر دو مجموعه مفید دانست . در ادامه مقرر گردید تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز رشد فناوری نانو و پژوهشکده فناوری نانو توسط روسای مراکز تنظیم و پس از تایید جهت اجرایی نمودن تفاهم نامه به دانشگاه پیام نور ارسال گردد.