بازدید اعضای کارگروه همکاری های علمی و فناوری ایران و مجارستان از پارک علم و فناوری یزد

پارک علم و فناوری یزد یکشنبه 23 مهر ماه 96 میزبان اعضای کارگروه همکاری های علمی و فناوری ایران و مجارستان بود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، اعضای کارگروه همکاری های علمی و فناوری ایران و مجارستان پس از جلسه آشنایی با پارک علم و فناوری یزد از قسمت های مختلف این پارک بازدید کردند.
در این نشست محمد قویدل، مدیر امور بین الملل پارک یزد با ارائه تاریخچه ای از کارخانه اقبال، به بیان مدل و نقش پارک های علم و فناوری پرداخت.
قویدل با بیان اینکه پارک یزد تمام چرخه ی ایده تا تجاری سازی و شکل گیری کسب و کار را پوشش می دهد، گفت: در زمینه تست ایده، پارک یزد جشنواره ملی ایده های برتر را برگزار و درمرحله عملی کردن ایده ها حمایت های مرکز نوآوری و سپس خدمات مراکز رشد فناوری جهت تجاری سازی ایده ها به داوطلبین ارائه می کند.
وی افزود: پارک علمی کودکان و نوجوانان نیز با هدف ترویج فرهنگ خلاقیت و افزایش روحیه تولید و نوآوری در سنین پایین تراز طریق تلفیق فضای بازی و آموزش ایجاد شده است.
مدیر امور بین الملل پارک یزد ادامه داد: در آخرین مرحله، شرکت های رشد یافته از خدمات پارک شامل حمایت های معافیتی مناطق آزاد تجاری، تسهیلات، فرصت ارتباط سازی و هم افزایی و… بهره مند می شوند.
وی در زمینه فعالیت های بین المللی، به ایجاد مرکز مبادلات فناوری ایران و گرجستان در پارک یزد اشاره کرد و اظهار داشت: پارک یزد تجربیات خوبی در زمینه انتقال تکنولوژی با ایتالیا نیز دارد.