بازدید اعضای نظام مهندسی ساختمان استان یزد از پارک علم و فناوری یزد

اعضای نظام مهندسی ساختمان استان یزد چهارشنبه پنجم تیر ۹۸ از بخش‌های مختلف پا‌رک علم و فناوری یزد بازدید کرده و از نزدیک با فعالیت های آن ها آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در جلسه‌ای که در حاشیه این بازدید برگزار شد، محمد قویدل، مدیر امور بین الملل پارک با بیان اینکه طبق تعریف جهانی پارک علم و فناوری سازمانی است که توسط تیمی از متخصصین حرفه ای مدیریت شده و هدف آن ایجاد ثروت از دانش است، گفت: این مفهوم جهانی در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به یک مفهوم منطقه‌ای تبدیل شد یعنی پارک ها یک فضای فیزیکی را در بر گرفته و به یک ناحیه نوآوری تبدیل شدند.
قویدل با اشاره به اینکه در حال حاضر در کشور ۴۳ پارک علم و فناوری و ۱۹۷ مرکز رشد وجود دارد،گفت: پارک های علم و فناوری عمدتاً بر اساس سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شکل گرفته و موفق ترین آن ها پارک هایی هستند که بر اساس نیازهای منطقه‌ای تشکیل شدند.
وی در ادامه به تاسیس پارک علم و فناوری یزد در سال ۱۳۸۰ اشاره کرد و ضمن بیان چشم انداز ها و اهداف استراتژیک آن، بخش های مختلف پارک علم و فناوری یزد را معرفی کرد.