اولین نشست هم اندیشی پردیس فناوری های نرم برگزار شد

نشست هم اندیشی پردیس فناوری های نرم سه شنبه 7 شهریور ماه با حضور داریوش پورسراجیان؛ رئیس پارک علم و فناوری یزد، احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون نوآوری و فناوری پارک، مدیر اجرایی پردیس علوم انسانی و مدیران عامل شرکت های پردیس علوم انسانی برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، مدیر عامل شرکت مجری پردیس فناوری های نرم، در ابتدای جلسه با ارائه گزارشی از روند ایجاد مرکز رشد علوم انسانی و هنر اظهار داشت: از ابتدای فعالیت مرکز رشد تا کنون بیش از 110 هسته ی کسب و کار وارد مرکز رشد علوم انسانی و هنر شدند و به فعالیت ادامه دادند.
محمدعلی مدرسی در ادامه با اشاره به پیشرو بودن مرکز رشد علوم انسانی و هنر مانند بسیاری از فعالیت های پارک علم و فناوری یزد و گرفتن مجوز فعالیت برای این مرکز رشد، گفت: برای اولین بار در کشور علوم انسانی را به عنوان یک فناوری از جنس فناوری های نرم معرفی و نشان دادیم که علوم انسانی هم را میتوان تجاری سازی کرد.
وی در خصوص ایجاد ساختار پردیس های فناوری افزود: با توجه به نزدیکی زمینه فعالیت شرکت های حوزه فناوری های نرم، اکثرا در زمان پایان دوره ی رشد، شاهد تقاضای باقی ماندن در محل مرکز رشد هستیم، و این نشان دهنده ی نیاز به وجود هم افزایی در سطح بالاتری است که به نظر می رسد با مدیریت پردیسی فراهم می گردد.
مدرسی در پایان این نوع فضای پردیسی را زمینه ساز جهش ها و هم افزایی های بیشتر دانست و ادامه داد: در چارچوب این پردیس های فناوری، شرکت های بزرگ و رشدیافته می توانند از نیروی جوان و تازه نفس شرکت های نوپا استفاده و متقابلا شرکت های پیش رشد از بازار شرکت های پسارشد منتفع می شوند و بدین ترتیب بخشی از فرایند رشد به دوره پسارشد منتقل می شود.
گفتنی است مدیران عامل شرکت های مختلف در این جلسه هم اندیشی ضمن معرفی زمینه فعالیت شرکت خود، به بحث و تبادل نظر در زمینه مسائل حقوقی، معافیت های مالیاتی و … پرداختند.