برگزاری نشست منتورینگ توسط پارک علم و فناوری یزد برای نخستین بار در سطح کشور

اولین نشست منتورینگ به ریاست آقای دکتر محمدرضا حسینی بغداد آبادی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و با حضور منتورها در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

این جلسه با حضور جمعی از منتورهای پارک برگزار شد که مورد تایید کمیته منتورینگ پارک علم و فناوری یزد قرار گرفتند و به بیان نظرات و پیشنهادات خود در راستای بهبود فرایند منتورینگ پرداختند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، دکتر حسینی بغداد آبادی اظهار داشت: در راستای اهداف پارک علم و فناوری در جهت حمایت و تقویت شرکت‌های دانش بنیان، قرار بر این است که فعالیت منتورینگ توسط پارک علم و فناوری یزد برای نخستین بار در سطح کشور اجرا شود.

وی همچنین افزود: در آینده قرار است این فرایند برای تمام سطوح شرکت های عضو مجموعه پارک علم و فناوری اجرا شود؛ هرچند هم اکنون در سطح شرکت های پیش رشد اجرا خواهد شد.

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد گفت: لزوم این کار، نیاز شرکت های پیش رشد به فرد خبره ای است که در مسیر کسب و کار همچون پدربزرگی دانا، راهنما و همراه شرکت در مسیر پیش رو باشد.

شایان ذکر است که منتورینگ یک رابطه‌ میان دو نفر است که در آن، یکی از طرفین دارای تجربه، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که می‌تواند به تدریج و در طی زمان به طرف دوم منتقل کند. منتور یک چند ضلعی از حوزه مالی، بازار، برنامه ریزی، منابع انسانی، حقوقی، تجاری‎سازی، کسب و کار و… می باشد و شخص منتور دارای اقیانوسی از اطلاعات با حداقل جزئیات بوده که می تواند یک شرکت تازه‌کار را در ابعاد مختلف کسب و کار راهنمایی و هدایت کند.