اولین نشست بررسی ظرفیت های تبادل فناوری ایران و کانادا برگزار شد

اولین نشست بررسی ظرفیت های تبادل فناوری ایران و کانادا چهارشنبه 15 شهریور ماه با حضور محمد قویدل؛ مدیر امور بین الملل پارک علم و فناوری، محمدعلی مدرسی ؛ مجری پردیس فناوری های نرم، محمد سپهر؛ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد و برخی از مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، مدیر امور بین الملل پارک با اشاره به اهمیت گسترش روابط بین الملل شرکت های مستقر در پارک گفت: تنها فرآیند خرید و فروش کالا با شرکای خارجی در حیطه تبادلات بین الملل نیست و انتقال تجارب ، ورود تکنولوژی و حتی جذب سهامدار خارجی می تواند در محدوده تبادلات بین المللی قرار گیرد.
«محمد قویدل» با بیان اینکه درصد بالایی از مهاجران ایرانی ساکن کانادا هستند افزود: با استفاده از ظرفیتی که آنها ایجاد می کنند و تمایلی که برای ارتباط با سرزمین مادری دارند، می توان در جهت گسترش روابط بین المللی پارک با کانادا استفاده کرد.
در ادامه مجری پردیس فناوری های نرم به ایراد سخنرانی و بیان تجریه های خود پرداخت.
«محمد علی مدرسی» با بیان اینکه یکی از برنامه های اصلی پارک در 5 سال آینده توسعه روابط بین الملل با دیگر کشورها است افزود: با توجه به این استراتژی، پارک علم و فناوری یزد دفتر مبادلات فناوری و سرمایه گذاری ایران و گرجستان را برای ورود به بازار اروپا تاسیس کرد.
وی درباره لزوم ورود پارک به دیگر قاره ها گفت: دفتر مبادلات فناوری ایران و کانادا می تواند دروازه ورود پارک علم و فناوری به آمریکای شمالی باشد. مدرسی با بیان اینکه کانادا کشوری مهاجر پذیر بوده و درصد بالایی از ساکنان آنها خارجی هستند افزود: ساختار این کشور برای همکاری اقتصادی با دیگر کشورها کاملا مناسب است.
مدرسی افزود: با توجه به جهانی بودن شرکت های کانادایی می توان از آنها برای ارتقا و بهبود برند شرکت های مستقر در پارک استفاده کرد و با توجه به تجربه ای که در کانادا داشتم راه پیشرفت شرکت های ایرانی در آن کشور هموار است.
در ادامه مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد به بیان راهکارهای حمایتی این صندوق از شرکت ها برای حضور در عرصه بین المللی پرداخت.
محمد سپهر در این باره گفت: مساعد کردن زمینه حضور شرکت ها در نمایشگاه های بین المللی و وجود مشوق هایی برای جذب سرمایه گذار خارجی از جمله این برنامه ها است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در ابتدای مسیر هستیم از تمامی پیشنهادات شرکت های مستقر در پارک برای ارائه خدمات بهتر استقبال می کنیم و امیدواریم با حمایت صندوق از این شرکت ها زمینه پیشرفت آنها در زمینه بین المللی فراهم شود.
گفتنی است مدیران عامل شرکت های مختلف در این جلسه ضمن معرفی زمینه فعالیت شرکت خود، به بحث و تبادل نظر در زمینه راهکارهای موجود برای توسعه تبادل فناوری با کانادا پرداختند.