انعقاد تفاهم نامه میان پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه صنعتی مالک اشتر

پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تفاهم نامه همکاری مشترکی با هدف استفاده از امکانات و ظرفیت‌های متقابل برای حمایت از ایده های نوآورانه مخترعین و مبتکرین کشور،حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، ترویج و فرهنگ سازی خلاقیت، ایده پردازی و کارآفرینی امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، بر اساس این تفاهم نامه، پارک یزد به انجام اموری چون همکاری در برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها، نشست ها و تورهای تخصصی مشترک برای ارتقاء دانش نظری کارشناسان دانشگاه، تامین فضای مناسب برای تحقق همکاری‌های مشترک و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی شده توسط دانشگاه مالک اشتر متعهد شد.
دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیز انجام اموری چون برگزاری دوره های آموزشی مانند مهارت های مورد نیاز نوآوران و فناوران حوزه هوایی و هوانوردی پارک، استفاده از ظرفیت تیم های سیار و شعب خود برای طراحی، ساخت و تعمیرات پرنده های غیر نظامی و حمایت از پارک در تجهیز کارگاه هوا فضا، تجهیزات آموزشی، خدمات آموزشی و تعریف استاندارد های جدید آموزشی پارک یزد را در دستور کار خود قرارداد.
طرفین همچنین به مدت دو سال از زمان انعقاد تفاهم نامه انجام اموری مشترک را متعهد شدند.