انتصاب مسئول هماهنگ کننده امور پشتیبانی ستاد پارک علم و فناوری یزد

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد، حسین رحیمی به عنوان هماهنگ کننده امور پشتیبانی ستاد پارک یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای حسین رحیمی

نظر به مراتب تعهد، دانش، شایستگی و تجارب ارزنده علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت، به عنوان هماهنگ کننده امور پشتیبانی ستاد پارک علم و فناوری یزد منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و جلب همکاری و مشارکت همه نیروهای توانمند و با انگیزه، نقش موثری در راستای تحقق اهداف و رسالت های پارک در توسعه فناوری نهادها و خدمات مربوطه ایفا نمایید‌.
گفتنی است، حسین رحیمی در حال حاضر مدیر امور عمرانی پارک علم و فناوری یزد است.