انتصاب مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری یزد

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد، محمد قویدل به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای محمدقویدل

نظر به مراتب شایستگی علمی و سوابق تجربی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری یزدمنصوب می شوید.
امید است با توجه به اهمیت این حوزه در رشد و توسعه شرکت های فناور و به تبع آن مجموعه پارک علم و فناوری یزد با توکل به خداوند و همکاری و همراهی همه واحدها در تحقق اهداف پارک موفق و پیروز و سربلند باشید.