انتصاب مدیر روابط بین الملل پارک یزد به عنوان عضو کمیته انتقال فناوری و توسعه صادرات محصولات پارک ها

طی حکمی محمد قویدل، مدیر روابط بین الملل پارک علم و فناوری یزد، به عنوان عضو کمیته انتقال فناوری و توسعه صادرات محصولات پارک های علم و فناوری انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این حکم توسط خسرو پیری، مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری در تاریخ 8 تیر صادر و ابلاغ گردید.

شایان ذکر است شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد تا سال 1393 مبلغ دو و چهاردهم میلیون دلار و در سال 1394 بالغ بر یک و هفت دهم میلیون دلار صادرات فناوری داشته‌اند. همچنین برنامه راهبردی چهارم پارک علم و فناوری یزد با محوریت بین المللی شدن تدوین شده و امید آن می رود که حضور نماینده این پارک در کمیته انتقال فناوری و توسعه صادرات محصولات پارک ها برای تبادل تجربیات و توفیق هرچه بیشتر در این حوزه منشا اثر باشد.