انتصاب مدیر جدید پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک و مسئول راه‌اندازی کارخانه نوآوری درخشان  

محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد در احکامی جداگانه تقی فرهنگ نیا را به سمت مدیر پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد و محمدرضا حسینی را به عنوان مسئول راه اندازی کارخانه نوآوری درخشان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، براساس این حکم، پذیرش و حمایت از توسعه شرکت ها در حوزه فناوری های نوین مرتبط، در اولویت‌ برنامه های این پردیس عنوان شده است.

دکتر لطفی در حکم دیگری خطاب به محمدرضا حسینی مسئول راه اندازی کارخانه‌ نوآوری درخشان، پیگیری تکمیل عملیات عمرانی برای بهره برداری اصولی از فاز اول کارخانه نوآوری و تدوین گزارش مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را خواستار شده است.

تشکیل مستمر جلسات شورای راهبری و توسعه کارخانه نوآوری درخشان متشکل از نمایندگان معرفی شده از سوی سازمان های ذینفع به منظور تدوین طرح جامع کالبدی و محتوایی، برنامه ریزی و اجرای فراخوان ارزیابی، جذب، پذیرش و استقرار متقاضیان در چارچوب مصوبات شورای راهبری و توسعه و بررسی و پیشنهاد راهکارهای تامین منابع مالی برای اجرای فازهای دوم و سوم کارخانه، از جمله برنامه های مسئول راه‌اندازی کارخانه نوآوری عنوان شده است.