انتصاب عماد مرشدیان به عنوان نماینده شرکت های پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

عماد مرشدیان؛ مدیرعامل شرکت توسعه آسمان آترین ایساتیس، طی حکمی از رئیس پارک علم و فناوری یزد به عنوان نماینده شرکت های پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد، در این حکم آمده است:
جناب آقای مرشدیان
پیرو مصوبه هیات رئیسه پارک به شماره 5891/16/ د مورخ 16/08/96، مطابق با آئین نامه انتخاب نمایندگان واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد به عنوان نماینده شرکت های پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدت 2 سال منصوب می گردید.
امید است با اتکال به خداوند منان و همکاری مسئولین پردیس مربوطه در پیگیری امور شرکت های آن پردیس موفق و پیروز باشید.
مطابق با آئین نامه انتخاب نمایندگان واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد، نمایندگان به منظور ایجاد تعامل بیشتر بین واحدهای فناور و تسهیل برقراری ارتباط بین واحدهای فناور و ستاد پارک علم و فناوری انتخاب شده و وظیفه برنامه ریزی و ایجاد بستری جهت تعامل واحدهای فناور، دریافت نظرات واحدهای فناور و انتقال آن به ستاد پارک و بالعکس، ارائه راهکارهای اجرایی جهت حل مسائل واحدهای فناور و کمک به پیاده سازی سیاست های پارک را برعهده دارند.
گفتنی است آیین نامه های اجرایی پارک از طریق آدرس http://78.39.159.153/site/login پس از دریافت نام کاربری و کلمه عبور از واحد طرح و برنامه پارک برای شرکتها قابل دسترسی است.