انتصاب سرپرست پارک علم و فناوری یزد

طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمد مهدی لطفی، به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:
جناب آقای دکتر محمد مهدی لطفی
با عنایت به استعفای جناب آقای دکتر داریوش پورسراجیان از ریاست پارک علم و فناوری یزد و پذیرش استعفای ایشان، ضمن تشکر و آرزوی توفیق برای ایشان بر اساس پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری، به موجب این حکم به سمت سرپرست پارک علم و فناوری یزد منصوب می‌شوید.
امیدوارم با تعامل موثر با استانداری و دانشگاه‌های بزرگ منطقه شرایط رشد و توسعه کمی و کیفی پارک و زمینه های نقش آفرینی هر چه بیشتر آن را در زیست بوم کارآفرینی و نوآوری منطقه فراهم آورید و جایگاه پارک علم و فناوری یزد را در عرصه علم و فناوری و برنامه‌های توسعه ای منطقه ارتقا دهید.

گفتنی است، محمد مهدی لطفی، دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه یزد می باشند که پیش از این در سمت هایی مثل مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت عتف، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد، مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه یزد، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد و مدیر کل طرح های عمرانی دانشگاه یزد مشغول خدمت بوده اند. تالیف 23 مقاله ISI و علمی پژوهشی 20 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی و 2 کتاب از فعالیت های علمی ایشان می باشد.