انتصاب رئیس دبیرخانه شورای ویژه علم و فناوری استان 

دکتر محمدمهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد طی حکمی، شهرام شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد را با حفظ سمت، به عنوان رئیس دبیرخانه شورای ویژه علم و فناوری استان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، تشکیل مستمر جلسات دبیرخانه با همکاری نمایندگان منتخب، جلب مشارکت کلیه شرکت های فناور و دانش بنیان استان، تمرکز بر مسائل کلان علم و فناوری و استفاده از تمام ظرفیت های موجود در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی برای اثربخشی هرچه بیشتر این شورا ، از جمله وظایف رئیس دبیرخانه شورای ویژه علم و فناوری عنوان شده است.

شورای ویژه علم و فناوری استان به دستور استاندار یزد به عنوان یک شورای بالادستی و سیاست گذار حوزه علم و فناوری و با هدف پیگیری و حل مشکلات و مسائل شرکتهای فناور و دانش بنیان استان تشکیل شده و دبیرخانه آن در پارک علم و فناوری یزد است. اخیرا نمایندگان پردیس های پارک برای عضویت در این شورا انتخاب و معرفی شده اند.

انتظار می‌رود نخستین جلسه شورای ویژه علم و فناوری استان به ریاست استاندار در ماه جاری برگزار شود.