انتصاب دکتر محمدصالح اولیا و دکتر اسفندیار اختیاری به عضویت هیئت امنای پارک علم و فناوری یزد

به گزارش پارک علم و فناوری یزد، محمدصالح اولیاء؛ رئیس دانشگاه یزد و رئیس اسبق پارک علم و فناوری یزد، اسفندیار اختیاری؛ رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی و معاون اسبق فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، طی حکمی از سوی محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به مدت چهار سال به عنوان اعضای هیئت امنای منطقه چهار فناوری منصوب شدند.
لازم به ذکر است هیات امنای پارک علم و فناوری یزد مشترکا با پارکهای علم و فناوری فارس، خوزستان، چهار محال بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد و بوشهر (منطقه 4 فناوری) را وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس هیات امنا) معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف، روسای پارک های عضو منطقه و چهار تن از شخصیت های علمی، فرهنگی و یا اجتماعی واجد شرایط و صاحب نظر در حوزه پارک های علم و فناوری، تشکیل و به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری پارک ها ایفای نقش می نماید.