انتصاب احمدرضا فقیه خراسانی به عنوان مدیر فن بازار منطقه ای یزد

احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد به عنوان مدیر فن بازار منطقه ای یزد معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در روز چهارشنبه 14 تیرماه و در حاشیه هشتمین نشست سراسری فن‌ بازارهای منطقه‌ای، حکم انتصاب احمدرضا فقیه خراسانی به مدیریت فن بازار منطقه ای یزد از سوی اکبر قنبرپور؛ رئیس مرکز فن بازار ملی ایران اعطا شد.
گفتنی است هشتمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای کشور در روزهای ١٣ و ١۴ مرداد در استان فارس برگزار شد.