انتصابات جدید در پارک علم و فناوری یزد

طی احکام جداگانه ای مدیران جدید واحدهای بازاریابی، خدمات تخصصی و عمرانی پارک علم فناوری یزد منصوب شدند.
بر این اساس آقای هادی میرجلیلی به عنوان سرپرست اداره امورعمرانی پارک منصوب شده و با توجه به احیای واحدهای خدمات تخصصی و بازاریابی در ساختار معاونت فناوری، سرکارخانم لیلی آقایی میبدی و آقای مسعود نیک سیرت، به عنوان مدیران این دو واحد مشغول به کار شدند.