امضای تفاهم نامه همکاری میان شرکت تکچی شرق و پارک یزد

تفاهم‌نامه همکاری میان پارک علم و فناوری یزد و شرکت خدمات فناوری تکچی شرق با هدف هم افزایی و اشتراک توانمندی ها روز پنج شنبه ۱۹ تیر ۹۹ در دفتر رئیس پارک به امضای طرفین رسید.
طبق این تفاهتفاهم نامه پارک یزد به انحام اقداماتی از قبیل ارجاع نیاز ها به تیم مشترک کاری پارک_ تکچی، انجام نیازسنجی مراکز مرتبط، فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت مطالعات و بررسی های مورد نیاز و شرکت تکچی به اموری مانند تشکیل تیم های کاری مشترک پارک یزد_ تکچی به منظور تعریف پروژه‌های مشترک، آشنا نمودن و ایجاد ارتباط بین تیم‌های مشترک تشکیل شده با دیگر مراکز تخصصی مرتبط و… متعهد شدند.
گفتنی است، این تفاهم نامه دو ساله بوده و در صورت تمایل طرفین تمدید خواهد شد.