امضای تفاهم نامه سه جانبه میان مرکز کاشی و سرامیک ایران، پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد

جلسه امضای تفاهم نامه چندجانبه میان مرکز توسعه فناوری های کاشی و سرامیک ایران، پارک علم و فناوری یزد و دانشگاه یزد، روز یکشنبه 5 شهریور ماه با حضور محمدمهدی لطفی؛ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه یزد ، فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ، در دانشگاه یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این جلسه احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ضمن معرفی فعالیت ها و رسالت مرکز توسعه فناوری های کاشی و سرامیک اظهار کرد: پارک علم و فناوری یزد در راستای رسالت خود در زمینه گسترش فناوری در صنایع، اقدام به تاسیس مراکز توسعه فناوری در حوزه های کاشی و سرامیک، آب، هنرهای دیجیتال و هوا فضا کرده است.
وی افزود: مراکز توسعه فناوری و از جمله مرکز توسعه کاشی و سرامیک همانطورکه از نامشان برمی آید، نقششان در شناسایی نیاز های صنعت، فناوری های نوین، تجاری سازی و رسوخ آن به صنعت است.
در ادامه این جلسه در خصوصی مسائلی از قبیل توجیه اقتصادی بالای فناوری های جدید در صنعت کاشی، تهیه تجهیزات و سرویس های آزمایشگاهی، انتقال و بهبود تکنولوژی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
گفتنی است این تفاهم نامه با هدف ایجاد کارگروه نهاد های مرتبط با کاشی و سرامیک و تشکیل R&D متمرکز برای صنف کاشی و سرامیک به امضای مدیرعامل مرکز توسعه کاشی و سرامیک، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد و معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه یزد رسید.