افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد

مرکز رشد واحدهای فناور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد، روز دوشنبه 19 تیرماه با حضور معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، مدیر توسعه بازار و ابزارهای تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، مدیر کل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، رییس پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مسئولین استان افتتاح گردید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، ناصر زرگر؛ معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در این مراسم با تاکید بر توسعه فضای آموزشی، فرهنگی و درمانی در روستاها، این مسئله را یکی از عوامل مهم بهبود کیفیت زندگی در روستاها دانست که منجر به عدم خروج جوانان از روستاها می شود.
وی با تبریک ثبت جهانی یزد در فهرست میراث جهانی یونسکو، بومی سازی بازی های محلی یزد را نمونه ای از فناوری ها برشمرد که با توجه به جهانی شدن یزد می توان از منظر اقتصادی و بازار یابی به آن نگریست.
زرگر با بررسی وضعیت موجود در روستاها، تلفیق فناوری با اقتصاد روستاها را ضروری عنوان کرد و آن را یکی از اولویت های برنامه های توسعه در ایران نام برد.
احمدرضا فقیه خراسانی؛ معاون فناوری و نوآوری پارک نیز گزارشی از عملکرد پارک علم و فناوری یزد ارائه داد.
گفتنی است پیرو تفاهم نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت جهاد کشاورزی، موضوع ایجاد مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی در استان یزد در دستورکار قرار گرفت و بعد از عقد تفاهم نامه همکاری پارک با مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان یزد این واحد به بهره برداری رسید.