ارائه 23 مقاله از پارک علم و فناوری یزد به نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد

23 مقاله از اعضا و مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد به نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404 ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، یک مقاله از احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد ، دو مقاله مشترک از الهه افسریه، رامین زارع و فاطمه ابویی، سه مقاله از علی اصغر سمسار یزدی، دو مقاله از محمد سپهر ، عباس زارع و محمدرضا دهقان پور، چهار مقاله از علیرضا افشانی و یک مقاله از عباس باقی، علی اکبر قیومی، مجتبی مرآت، زینب خجسته، محمد فرح، اکبر قلم سیاه، نسرین نصیریانی به این همایش ارائه شد.

گفتنی است نخستین همایش ملی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان یزد و چشم انداز آن در افق 1404، بیست و هفتم و بیست و هشتم شهریور ماه در محل دانشگاه یزد برگزار شد.