ارائه طرح نوآورانه سنتز زیستی نانوذرات طلا با استفاده از اسپیرولینا در پارک علم و فناوری یزد

مرکز نوآوری پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی پارک علم و فناوری یزد روز یکشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۰، شاهد ارائه طرح نوآورانه سنتز زیستی نانوذرات طلا با استفاده از اسپیرولینا بود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، امیر حسین ناطقی مجری طرح، در جلسه دفاعیه، با اشاره به اینکه نانوذرات طلا کاربردهای فراوانی در صنعت،کشاورزی و پزشکی دارند، گفت: در این طرح تفاوت بیومس و عصاره سیانوباکتری مورد سنجش قرار گرفته که در نهایت،عصاره عملکرد بهتری داشته است.
وی افزود: پس از این کار، بر روی غلظت و دمای بهینه آزمایش های مختلفی انجام یافته که بهینه ترین حالت ممکن با غلظت ۶۰، محلول طلا ۰/۱ گرم عصاره و دمای ۹۰ درجه به دست آمده است.
به گفته ناطقی، سرکار خانم فریبا حکم اللهی، دکترای بیولوژی گیاهی دانشگاه شهید بهشتی و آقای حمید سودایی زاده، دکترای کشاورزی دانشگاه بلژیک از همکاران وی در این طرح هستند.