اتمام نظارت بر 30 هکتار باغات زردآلو و انار

به نقل از مرکز رشد فناوری ابرکوه
به همت تعاونی افرا، تا پایان شهریور ماه 89، در 30 هکتار از باغات زردآلو در مناطق گل کاران و علوی، کار مبارزه با سوسک سرشاخه خوار از طریق هرس، سوزاندن و دفن کردن با موفقیت صورت گرفت و روند مطلوبی در کاهش آفات و کاهش خسارات به محصول به وجود آمد. لازم به ذکر است که کشاورزان و باغداران استقبال خوبی از این طرح داشتند.
همچنین مهندس دیپور، مدیر عامل تعاونی افرا اعلام کرد در 8 هکتار از باغات انار منطقه گل کاران نیز در راستای مبارزه با کرم گلوگاه انار از طریق حذف انارهای آلوده و سوزاندن یا دفن کردن آنها مبارزه صورت گرفته و در افزایش کیفی و کمی محصول تاثیر بسزایی داشته است. این طرح ها با کمک سه کارشناس در این تعاونی به انجام رسیده است.