اخبار و رویداد ها, دسته‌بندی نشده

افزایش مبالغ اعتبار شرکت ها و هسته های فناور پارک علم و فناوری یزد

دکتر نوید نصیری زاده، معاون خدمات فناوری پارک علم و فناوری یزد، از افزایش مبالغ اعتبار شرکت های رشد و هسته های فناور خبر داد.

نصیری زاده در مصاحبه ای با روابط عمومی پارک گفت: با توجه به افزایش تورم و درخواست متعدد شرکت ها مبنی بر افزایش سقف مبالغ اعتبار حمایتی آن ها، این موضوع پس از بحث و بررسی در جلسه هیات رئیسه پارک علم و فناوری به تصویب رسید.

وی افزود: این مبالغ برای هسته های فناور از مبلغ 160 میلیون ریال به 500 میلیون ریال و همچنین برای شرکت‌های رشد از مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال به 4 میلیارد و 500 میلیون ریال افزایش یافت که مبلغ حمایت مالی شرکت های رشد در دو بخش خدمات پایه به مبلغ 2 میلیارد ریال و در بخش توسعه محصول و یا خدمات به مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون ریال پس از تایید شورای پذیرش مرکز رشد مربوطه و شورای فناوری پارک پرداخت خواهد شد.