بازدید هیات اروپایی از پارک علم و فناوری یزد

بازدید هیات اروپایی از پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۷ شهریور, ۱۳۹۷

هیأتی مرکب از نمایندگان علم و فناوری اسپانیا و اتریش که در سی و پنجمین کنفرانس بین المللی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری در ایران حضور یافته بودند در قالب تور فناوری کنفرانس، 16 شهریور 97 از پارک علم و فناوری یزد و مجموعه ارزشمند اقبال بازدید نمودند.

گزارش تصویری بازدید هیأت علم و فناوری اروپایی از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید هیأت علم و فناوری اروپایی از پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۷ شهریور, ۱۳۹۷

هیأتی از نمایندگان علم و فناوری اسپانیا و اتریش که در سی و پنجمین کنفرانس بین المللی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری (IASP) در ایران حضور یافته بودند در قالب تور فناوری کنفرانس، روز جمعه 16 شهریورماه از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.

گزارش تصویری حضور داریوش پورسراجیان در غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری در اصفهان

گزارش تصویری حضور داریوش پورسراجیان در غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری در اصفهان

  • ۱۴ شهریور, ۱۳۹۷

داریوش پورسراجیان از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری در اصفهان روز چهارشنبه 14 شهریورماه بازدید کرد.

اسپانیا میزبان سی و هفتمین دوره کنفرانس جهانی پارک ها‌ی علم و فناوری

اسپانیا میزبان سی و هفتمین دوره کنفرانس جهانی پارک ها‌ی علم و فناوری

  • ۱۴ شهریور, ۱۳۹۷

در نشست مجمع عمومی پارک‌های علم و فناوری، سه شنبه 13 شهریور 97، پارک “کارتوخا” در کشور اسپانیا به عنوان میزبان سی و هفتمین دوره کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری در سال 2020 انتخاب شد.

گزارش تصویری حضور داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد در نشست مجمع عمومی پارک‌های علم و فناوری جهان جهت رای‌گیری و انتخاب میزبان کنفرانس در سال 2020

گزارش تصویری حضور داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد در نشست مجمع عمومی پارک‌های علم و فناوری جهان جهت رای‌گیری و انتخاب میزبان کنفرانس در سال 2020

  • ۱۴ شهریور, ۱۳۹۷

داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد در نشست مجمع عمومی پارک‌های علم و فناوری جهان جهت رای‌گیری و انتخاب میزبان کنفرانس در سال 2020 روز سه شنبه 13 شهریورماه حضور داشت.

بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری کرمان و رئیس پارک اردبیل از غرفه پارک یزد

بازدید معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری کرمان و رئیس پارک اردبیل از غرفه پارک یزد

  • ۱۴ شهریور, ۱۳۹۷

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری کرمان و رئیس پارک علم و فناوری اردبیل، سه شنبه 13 شهریور 97 از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه حاشیه ای سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری بازدید کردند.

بازدید مدیر مناطق نوآور ایتالیا و عضو پارک علم و فناوری تایلند از غرفه پارک علم و فناوری یزد

در دومین روز نمایشگاه حاشیه ای سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک ها‌ی علم و فناوری انجام شد:

بازدید مدیر مناطق نوآور ایتالیا و عضو پارک علم و فناوری تایلند از غرفه پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۳ شهریور, ۱۳۹۷

مدیر مناطق نوآور ایتالیا و عضو پارک علم و فناوری تایلند، سه شنبه 13 شهریور 97 از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه حاشیه ای سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری بازدید کردند.

گزارش تصویری بازدید های دومین روز نمایشگاه سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری در اصفهان از غرفه پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید های دومین روز نمایشگاه سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری در اصفهان از غرفه پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۳ شهریور, ۱۳۹۷

دومین روزنمایشگاه سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری و مناطق نوآوری، سه شنبه 13 شهریور 97، در سالن اجتماعات هتل عباسی اصفهان برگزار شد.

گزارش تصویری چهارمین جلسه پذیرش پردیس فناوری های نرم در سال 97

گزارش تصویری چهارمین جلسه پذیرش پردیس فناوری های نرم در سال 97

  • ۱۳ شهریور, ۱۳۹۷

چهارمین جلسه پذیرش پردیس فناوری های نرم در سال 97 روز دوشنبه 12 شهریور ماه در سالن جلسات پردیس فناوری های نرم برگزار شد.

گزارش تصویری بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۳ شهریور, ۱۳۹۷

منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دوشنبه 12 شهریور 97 از غرفه پارک علم و فناوری یزد در نمایشگاه حاشیه ای سی و پنجمین کنفرانس جهانی پارک‌های علم و فناوری بازدید کرد.