پایان یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

پایان یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

  • ۱۹ بهمن, ۱۳۹۸

یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی در مراسمی با حضور محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، شهرام شکوهی، معاون فناوری و نوآوری پارک، سمیه نایبی، مدیر مرکز نوآوری پارک و امیر جهانگرد، مدیر پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک، 18 بهمن 98 در مرکز فناوری اقبال به کار خود پایان داد.

گزارش تصویری یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

گزارش تصویری یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

  • ۱۹ بهمن, ۱۳۹۸

یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی، ۱۸ بهمن ۹۸ با حمایت پارک علم و فناوری یزد در سالن فجر دانشگاه یزد برگزار شد.

یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد:

یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی

  • ۱۵ بهمن, ۱۳۹۸

یازدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی ۱۸ بهمن ۹۸ با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد.