کمک به رشد چهار برابری صادرات کاشی و سرامیک تا سال 1401 در صورت تحقق اهداف مرکز

مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران خبر داد:

کمک به رشد چهار برابری صادرات کاشی و سرامیک تا سال 1401 در صورت تحقق اهداف مرکز

  • ۲۹ آذر, ۱۳۹۶

مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران با بیان اینکه هدف مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران، کمک به توسعه فناوری و دانش در صنعت کاشی و سرامیک به منظور تولید محصولات با ایجاد ارزش افزوده و کیفیت رقابتی در بازارهای جهانی به منظور افزایش صادرات در این حوزه است. گفت: تبدیل مرکز به عنوان قطب پژوهشی و فناوری صنعت سرامیک در منطقه و کمک به افزایش صادرات از 115 میلیون متر مربع کنونی به 400 میلیون متر مربع در سال 1401 و به دست آوردن رتبه دوم صادرات جهانی از طریق توسعه فناوری، چشم انداز بلند مدت این مرکز است.