جلسه آشنایی با تجارب گروه آموزشی میلان

به همت پردیس علوم انسانی و هنر پارک یزد برگزار شد:

جلسه آشنایی با تجارب گروه آموزشی میلان

  • ۱۵ دی, ۱۳۹۸

جلسه آشنایی با تجارب گروه آموزشی میلان روز شنبه ۱۴ دی ۹۸ در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

گزارش تصویری جلسه آشنایی با تجارب گروه آموزشی میلان

گزارش تصویری جلسه آشنایی با تجارب گروه آموزشی میلان

  • ۱۵ دی, ۱۳۹۸

جلسه آشنایی با تجارب گروه آموزشی میلان، روز شنبه 14 دی 98 در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.