بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران

با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار خواهد شد:

بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران

  • ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۸

بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران با حمایت پارک علم و فناوری یزد، دهم تا دوازدهم اردیبهشت 98 در یزد برگزار خواهد شد.