انتصاب اعضای کمیته راهبری سرمایه گذاری و تامین مالی پارک یزد

انتصاب اعضای کمیته راهبری سرمایه گذاری و تامین مالی پارک یزد

  • ۱۷ دی, ۱۳۹۹

محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد در احکامی جداگانه اعضای کمیته راهبری سرمایه گذاری و تامین مالی پارک یزد منصوب کرد.