عدم جایگاه مناسب در جامعه؛ معضل اصلی شرکت های حوزه فناوری نرم

مدیرعامل شرکت همکاران صنعت شمس عنوان کرد:

عدم جایگاه مناسب در جامعه؛ معضل اصلی شرکت های حوزه فناوری نرم

  • ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶

محمدحسین پورشمسی بندرآباد گفت: یکی از معضلات حوزه فناوری های نرم این است که خروجی آن ها را مقالات و بحث های آکادمیک می دانند در حالیکه شرکت ها کار عملی و اجرایی انجام می دهند و همین تفکر، منشا کاهش درآمد شرکت ها می شود.