گزارش تصویری چهارمین بازدید جمعی از معلمین کتاب کارآفرینی و تولید، از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری چهارمین بازدید جمعی از معلمین کتاب کارآفرینی و تولید، از پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۰ مهر, ۱۳۹۸

چهارمین بازدید جمعی از معلمین کتاب کارآفرینی و تولید از پارک علم و فناوری یزد، روز پنجشنبه 11 مهر در پارک علم و فناوری یزد انجام شد.

گزارش تصویری سومین بازدید جمعی از معلمین کتاب کارآفرینی و تولید، از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری سومین بازدید جمعی از معلمین کتاب کارآفرینی و تولید، از پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۸ شهریور, ۱۳۹۸

سومین بازدید جمعی از معلمین کتاب کارآفرینی و تولید از پارک علم و فناوری یزد، روز پنجشنبه 28 شهریور در پارک علم و فناوری یزد انجام شد.

گزارش تصویری دومین بازدید جمعی از معلمین کتاب کارآفرینی و تولید، از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری دومین بازدید جمعی از معلمین کتاب کارآفرینی و تولید، از پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸

جمعی از معلمین کتاب کارآفرینی و تولید ، روز دوشنبه 25 شهریور از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند .

گزارش تصویری بازدید جمعی از معلمین کتاب کارآفرینی و تولید، از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید جمعی از معلمین کتاب کارآفرینی و تولید، از پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۲ شهریور, ۱۳۹۸

جمعی از معلمین کتاب کارآفرینی و تولید ، روز سه شنبه 12 شهریور از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.