انتخاب شرکت سورنا(کارگزار فن بازار استان یزد) به عنوان کارگزار برتر کشور

انتخاب شرکت سورنا(کارگزار فن بازار استان یزد) به عنوان کارگزار برتر کشور

  • ۲۱ تیر, ۱۳۹۸

شرکت سورنا،کارگزار فن بازار استان یزد به عنوان کارگزار برتر کشور در سال ۹۷ انتخاب شد.