گزارش تصویری بازدید دانش آموزان بافق از مرکز نوآوری و حضور در کارگاه های ثبت اختراع

گزارش تصویری بازدید دانش آموزان بافق از مرکز نوآوری و حضور در کارگاه های ثبت اختراع

  • ۲۰ دی, ۱۳۹۶

دانش آموزان بافق روز سه شنبه 19 دی ماه از مرکز نوآوری و پارک کودکان بازدید کردند و در کارگاه های ثبت اختراع حضور داشتند.