برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد

  • ۷ مرداد, ۱۳۹۶

جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد، روز چهارشنبه 4 مردادماه با حضور معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، مدیر امور فناوری دانشگاه یزد و مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت این دانشگاه در پردیس فناوری برگزار شد.

گزارش تصویری شورای راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد

گزارش تصویری شورای راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد

  • ۴ مرداد, ۱۳۹۶

شورای راهبری کارگاه نوآوری دانشگاه یزد در روز چهارشنبه 4 مرداد ماه برگزار شد.